Misli o zdravlju, sreći, ljubavi … 30

 • Ja sam bogata, imam brata!          Jedna devojčica
 • Istinska ljubav nije ta koja izdržava duge godine rastanka, već ta koja izdržava duge godine bliskosti.          Helen Roulend
 • Niko nas ne može spasiti osim nas samih. Niko neće i niko ne može. Mi sami moramo hodati putem.          Buda
 • Lepota je mesto gde se oko odmara.          Josif Brodski
 • Najsnažniji čovek na svetu je onaj koji stoji sasvim sam.          Henrik Ibsen

 • Tu smo na zemlji da bismo drugima činili dobro; zašto su tu drugi, pojma nemam.          Vistan Hju Oden
 • Hrabrost je strah kome su ispunjene molitve.          Doroti Bernard
 • Ako ne budem bolji, biću gori.          Jevrejska poslovica
 • Budeći se ujutru, upitaj sebe: “Šta ja treba da uradim?“ Uveče, pre nego zaspiš: „Šta sam uradio?“          Pitagora
 • Soko gnezdo na litici vije, jer slobode u ravnici nije.          Njegoš
 • Čudesna stvar: prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost.          Viktor Igo
 • Ako hoćeš da upoznaš čoveka, ne slušaj šta o njemu govore drugi, već slušaj šta on govori o drugima.          Vudi Alen
 • I Bog i čovek vole ptice. Bog je za ptice stvorio drveće, čovek, kaveze.
 • Možda će i biti lepših vremena, ali ovo je naše.          Žan Pol Sartr
 • Na sebi nosim ono što imam. U sebi nosim ono što volim.          Momo Kapor