Misli o zdravlju, sreći, ljubavi … 29

 • Čovek kaže: Pokaži mi pa ću ti verovati. Bog kaže: Veruj mi pa ću ti pokazati.
 • Neki ljudi nas ponižavaju svojom dobrotom. Odvikli smo se od dobrote. Ne razumemo zašto nam neko nešto čini ako ne traži nikakvu protivuslugu. Dobrota se ne može vratiti jer se i ne daje. Dobri ljudi su dobri zbog sebe, a ne zbog drugih.           Duško Radović
 • Onaj ko se žali sumnja u život.          Halil Džubran
 • Pokornu glavu mač ne seče.
 • Neuspeh poražava gubitnike, neuspeh inspiriše pobednike.                              Robert Kijosaki

 • Obično do četrdeset godina ljudi intenzivno razaraju svoje zdravlje, a posle četrdesete jednako intenzivno pokušavaju da ga obnove.
 • Moj život je moja poruka.          Mahatma Gandi
 • Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom i zemlja obnavlja prolećem.          Ivo Andrić
 • Kad gubiš, nemoj izgubiti pouku koju iz toga možeš izvući.
 • Ukoliko provedeš previše vremena razmišljajući o nekoj stvari nikada je nećeš uraditi.          Brus Li
 • Ko se bori, taj može i izgubiti; ali ko se ne bori, taj je već izgubio.                    Bertolt Breht
 • Ko želi da vidi dugu, mora naučiti da voli kišu.
 • Pas se ne smatra dobrim psom ako dobro laje. Čovjek se ne smatra dobrim čovjekom ako dobro priča.          Buda
 • Kada postane očigledno da ne možete postići svoj cilj, ne menjajte cilj, menjajte postupak.          Konfučije
 •  Ne možete kontrolisati vetar, ali možete prilagoditi jedra.