Misli o zdravlju, sreći, ljubavi … 19

 • Ne smejemo se zato što smo srećni, srećni smo zato što se smejemo.            Vilijam Džejms
 • Što manje misliti o sebi znači biti manje nesrećan.          Princeza Dijana
 • Kad čovek zna zašto voli, onda ne voli.          Jesenski
 • Svaka prolivena suza nosi u sebi osmeh.          Iranska poslovica
 • Najveća je greška u lečenju bolesti, što postoje lekari za telo i lekari za dušu, a ipak je to dvoje jedno i nedeljivo.          Platon

 • Kad neko nema ono što voli, onda mora da voli ono što ima.          Emil Zola
 • Neuspeh nije najstršnija stvar na svetu. Najstršnije je ne pokušati.
 • Optimist svuda vidi samo zeleno, a pesimist samo crveno svetio. Međutim, mudrac je slep za boje.          Sartr
 • Ništa ne može da izleći dušu osim čula, kao što ništa ne može da izleći čula osim duše.          Oskar Vajld
 • Nema beznadežnih situacija; postoje samo ljudi koji se u određenim situacijama osećaju beznadežno.          Tibetanska poslovica
 • Na ovom svetu ne možemo činiti velike svari. Možemo činiti samo male stvari sa velikom ljubavlju.          Majka Terezija
 • U borbi je život, a u radu spas.            Narodna poslovica
 • Ljubav ima dve pratilje: Dobrotu i Strpljivost.          Dante
 • Dobro je ono što je u skladu sa prirodom.          Seneka
 • Dok god je čoveku glava na ramenima,  ništa nije izgubljeno.              Vijetnamska poslovica