Misli o zdravlju, sreći, ljubavi … 6

 • Plakala sam što nisam imala cipele, dok nisam videla čoveka koji nije imao nogu.          Helen Keler
 • Čitava tajna kako da produžimo život je u tome da ga ne skraćujemo.      Saltikov
 • Svoj duh obogatiti i svoje srce olakšati, svoj jezik odmoriti i svoje ruke umoriti, polako jesti i brzo spavati – u tome je sva mudrost.          Kineska poslovica
 • Boga je teško spoznati, ali to ne znači da ga nema, nego je to znak Njegove veličanstvenosti, a naše slabosti.          Tolstoj
 • Ko voli, tih je. Odzvanja samo prazna posuda.          Vilijam Šekspir

 • Zamračimo da vidimo ko svetli.
 • Cena veličine zove se odgovornost.          Vinston Čerčil
 • Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno.           Duško Radović
 • Sunce ne čeka da raspe svoju svetlost i toplotu. I ti, isto tako čini dobro koje od tebe zavisi ne čekajući da ga od tebe traže.          Diogen
 • Ako želiš da vidiš dolinu, popni se na vrh planine; ako žeiš da vidiš vrh planine, podigni se na oblake; ako želiš da razgrneš oblake, zadvori oči i razmišljaj.          Halil Džubram
 • Zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu.          Narodna poslovica
 • Život je kao basna: ne ceni po dužini, nego po sadržaju.          Seneka
 • U životu je kao kod zubara: neprestano očekuješ da će ono najgore tek doći, a sve je već gotovo.          Bizmark
 • Ima onih koji znaju da zarađuju novac i onih koji zanju da žive, ali veoma su retki oni koji znaju i jedno i drugo.          Moravija
 • Što ne brani zakon brani poštenje.          Seneka