Misli o zdravlju, sreći, ljubavi … 3

 • Celog veka se lečimo od nesrećnog detinjstva.          Ivo Andrić
 • Izlaz iz teške situacije najčešće je tamo gde je bio i ulaz.          Karol Čapek
 • Ko hoće nešto da učini nađe način, ko neće nađe oprevdanje.          Pikaso
 • Mesto gde se popravlja svet je u vašoj glavi, u vašem srcu.
 • Jedna kapljica vode sadrži sve tajne okeana.          Halil Džubram

 • Dve su prave i najveće čovekove nesreće, nemati zdravlja i nemati prijatelja.        Jovan Dučić
 • Nagovoriti druge da čine dobro veće je dobro nego ga sam činiti.                     Kung Fu Ce
 • I sunce prolazi kroz kaljava mesta ali se ne okalja.
 • Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo.  Stendal
 • Sve će doći na red ako umeš da pričekaš.          Dostojevski
 • Ko ne zna kuda ide, onda mu je sve jedno kuda se uputio.
 • Pomozi sam sebi i Bog će ti pomoći.          Narodna izreka
 • Smeh dele i onaj ko daje i onaj ko prima.
 • Kakve su ti misli, takav ti je život.            Otac Tadej
 • Cvet je najlepši dok je neubran.           Narodna poslovica