SUPLEMENTI SA VIZIJOM

Šumska medicina

Šetaj šumom – bićeš zdraviji i bodriji

„Kolevka je moja vrelo, iz zemlje mi niklo telo, priroda mi ishodište, duša moja goru ište.“             Miloš Čejović                          

Šumska medicina (forest medicine), šumska terapija (forest therapy), kupanje u šumskom vazduhu (forest bathing), šumski velnes, šumska joga su samo neki od termina vezanih za svetski pokret povratka prirodi, odnosno komplementarne medicine.

Narodi širom sveta su od pamtiveka znali za lekovita svojstva prirode, posebno šume. Savremena medicina je to egzaktno dokazala tek nedavno. Mnoge naučne studije (linkovi na neke od studija navedeni su niže) nedvosmisleno su utvrdile blagotvorni uticaj boravka u šumi na ljuski organizam. Rezultati istraživanja o upotrebi šumske terapije u cilju lečenja i prevencije su potvrdili sledeće pozitivne efekte:

  • Stimulisanje imunosistema: povećava se broj NK ćelija (Natural killer cells – ćelije ubice) koje su posebna grupa limfocita i koje imaju ulogu u odbrani organizma od virusa i tumorskih ćelija. Moodulacija i jačanje imuniteta i sprečavanje nastanaka karcinoma.
  • Smanjenje krvnog pritiska, smanjenje broja otkucaja srca, regulisanje pulsa.
  • Ubrzavanje oporavka nakon operacija i bolesti.
  • Snižavanja nivoa hormona stresa, smanjenja simpatičke aktivnosti i povećanja parasimpatičke aktivnosti koja štiti srce i sprečava nastanak visokog krvnog pritiska.
  • Smanjuje anksioznost, napetost, bes, panične napade, strah, neraspoloženje, depresiju i poboljšava raspoloženje, smiruje telo i psihu.
  • Povećava sposobnost koncentracije (i kod dece sa poremećajem pažnje).
  • Popravlja san.

Šumska medicina je najpre zaživela u Japanu, a danas se širi mnogim zamljama (Finska, Velika Britanija, Irska, USA, Kanada, Južna Koreja itd.). Formiraju se i oprganizuju asocijacije šumske medicine širom sveta. Preporučuje se i u nekim zvaničnim medicinskim protokolima.

Efekti šumske terapije su izraženiji ako se boravi (šeta) u šumi što češće i što duže. Utvrđeno je da su terapisjki efekti bolji ako su stabla veća, snažnija, gušća, a staze uređene. Ljudi mogu da uživaju tokom boravka u šumi preko stimulacije svih pet čula: u mirisu šume, zelenoj boji biljaka, šumu potoka i pevanju ptica, konzumaciji šumskih plodova i grljenju drveća.

PARKOVI SU GRADSKE ŠUME. Pa zato građani, šetajte što češće parkovima, a vikendima bežite u šume!

LINKOVI NA NAUČNE STUDIJE:

Kupanje u šumskom vazduhu povećava aktivnost ćelija ubica i  ekspresiju antikarcerognih proteina (Forest bathing enhances human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17903349/

Zdravstveni efekti šumskog okruženja na prirodne ćelije ubice kod ljudi: opservaciona pilot studija (Health effects of a forest environment on natural killer cells in humans: an observational pilot study): https://www.oncotarget.com/article/24741/text/

Komparativna studija fizioloških i psiholoških efekata kupanja u šumskom vazduhu (Shinrin-yoku) na ljude radnog uzrasta sa i bez depresivnih tendencija (A comparative study of the physiological and psychological effects of forest bathing (Shinrin-yoku) on working age people with and without depressive tendencies): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6589172/

Pogled kroz prozor može uticati na oporavak od operacije (View Through a Window May Influence Recovery from Surgery): https://www.science.org/doi/10.1126/science.6143402

Fiziološki efekti Shinrin-yoku (udisanje šumske atmosfere ili kupanje u šumskom vazduhu): dokazi iz eksperimenata na terenu u 24 šume širom Japana (The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan): https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12199-009-0086-9.pdf