Misli o zdravlju, sreći, ljubavi … 40

  • Lek deluje sporije nego bolest.          Tacit
  • Umesto da citirate Budu, budite Buda, budite »probuđeni«, a to reč „buda“ i znači.          Ekart Tol
  • Prošlost i budućnost kriju Boga od našega oka. I jedno i drugo sagori ognjem.          Rumi
  • Voleti duboko – to znači zaboraviti o sebi.          Žan Žak Ruso
  • Ljubav je davanje i ni na koji način nije vezana za ono što primate.

  • Zdravlje nastaje zdravim življenjem.  Thornton Carle Fry
  • Kada prestanete da se menjate, gotovi ste.      Bendžamin Frenklin
  • Ako neprekidno ponavljaš laž, priviknućeš se laži kao što se slepac privikne tami.           Sveti vladika Nikolaj Velimirović
  • Ima ljudi koji su prijatni kao dom. Zagrliš ih i shvatiš: “Ja sam kod kuće!”
  • Što je više u čoveku dobroga to manje primećuje loše kod drugih.
  • Dobro je činiti dobro svima, a posebno onima koji ne mogu da vrate!           Ava Evagrije
  • Slavim to mesto u tebi gde smo svi jedno!
  • Cilj umetnosti je sprati prašinu svakodnevnog života sa naših duša.          Pablo Pikaso
  • Hoćeš da budeš kao svi? Bićeš niko!
  • Ponekad je i najčvršćem čoveku potrebno da ga neko zagrli i kaže: „Sve će biti u redu!“