Misli o zdravlju, sreći, ljubavi … 38

  • Ljubav je poput logorske vatre – može se brzo zapaliti i u početku jako greje, ali brzo sagori. Za dugotrajnu, postojanu toplinu (koja se povremeno rasplamsa u intenzivan žar), vatru je potrebno brižljivo održavati.          Molleen Matsumura
  • Po svetu koji nosi u sebi, čovek sudi svetu oko sebe.          Sveti Justin Ćelijski
  • Radi ono što je nemoguće, ostalo će uraditi drugi.
  • Sada je uvek.
  • Čak i bogovi vole šalu.          Platon

  • Pesma nikada nije završena, samo napuštena.          Pol Valeri
  • Ljudi zrače! Od nekih oboliš, a neki te izleče!
  • Tajna slobode počiva u hrabrosti.          Perikle
  • Lepota je u svemu, ali svima nije dato da je vide.          Konfučije
  • Optimista se smeje da bi zaboravio, a pesimista zaboravlja da se smeje.
  • Mladost živi u budućnosti, starost u prošlosti, a jedino detinjstvo živi u sadašnjosti.          Konstantin Melihan
  • Srećnom čoveku se svi čine srećnim.          Indijska poslovica
  • Gnev – to je kiselina koja više šteti posudi u kojoj se čuva, nego onome na koga se izliva.          Mark Tven
  • Ljubav je život. Ako propustite ljubav, propustili ste i život.                                Leo Buscaglia
  • Mislite tako kao da je svaka vaša misao ogromnim plamenim slovima ispisana na nebu i vidna svakom – tako je to u suštini.          Knjiga Mirdad