Misli o zdravlju, sreći, ljubavi … 13

 • Voli me malo, ali me voli dugo.          Korejska poslovica
 • Niko ko ne veruje u čuda nije realist.          David Ben-Gurion
 • Vrlina se ne sastoji toliko u suzdržavanju od poroka, koliko u nemanju želje za njim.          Bernard Šo
 • Budi gospodar svoje volje, a sluga svoje savesti.          Demosten
 • Raditi u besu, isto je što i jedriti na buri.          Euripid

 • Kada si preko mere ljut, pomisli kako je kratak ljudski život.           Marko Aurelije
 • Pametan čovek nađe izlaz iz svake teške situacije. Mudar i tu situaciju neće ni doći.          Rihter
 • Ili ne pokušavaj ili dovrši.          Ovidije
 • Vrednome nedelja ima sedam dana, a lenjome sedam sutra.                         Kineska poslovica
 • Što je noć tamnija to zvezde sijaju jače.          A. Majkov
 • Gde se ništa ne može učiniti, lepo je osmehnuti se.           Japanska poslovica
 • Prva ljubav je opasna samo kada je ujedno i poslednja.          Branislav Nušić
 • Tražiti put do ljubavi razumom, isto je što i tražiti svetiljkom sunce.          Lao Ce
 • Ako vidiš lice bez osmeha osmehni se sam.
 • Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo.          Konfučije