Misli o zdravlju, sreći... - strana 10

 

Starost i nije tako loša ukoliko imate u vidu šta joj je alternativa.
                                   Moris Ševalije

Onaj ko napreduje, niti osuđuje, niti hvali, niti se žali na koga; on o sebi nikad ne govori kao o nekoj mudroj i značajnoj osobi.

                                   Diogen

Dobronameran najpre savetuje, a tek onda kažnjava.

                                   Aristotel

Jako je i čvrsto samo ono drvo koje vetrovu često tuku.

                                   Seneka

Znanje često osiromaši dobrotu, dobrota uvek obogati znanje.

                                   Vladika Nikolaj Velimirović


slika 9_za sajt misli o zdravlju _livada 4

 

Sreća nas okuplja, ali nas bol sjedinjuje.

                                    Oskar Vajld

Ka sreći vode mnogi putevi, pazite da se ne izgubite.

                                    Pitagora

Dobri moreplovci se pamte po burama i olujama.

                                    Epikur

Oni koji znaju da govore, govore kratko.

                                    Dostojevski

Zdravi su samo oni koji još ne znaju da su bolesni.

                                    Duško Radović

Kad je reka mirna, možda se talas krije duboko.

                                    Katon

Crte duše su lepše od crta tela.

                                    Ciceron

Svi ljudi ne mogu biti poznati i bogati, ali svi mogu biti dobri.

                                    Kung Fu Ce

Dok se ljubi, dotle se prašta.

                                    Fransoa La Rošfuko

Kad se šovek rodi, on je mek i slab; kada umre on je čvrst i krut. Zato, tvrdoća i krutost pratioci su smrti, a mekoća i savitljivost pratioc su života.

                                    Lao Ce