Vitamini, minerali, lekovito bilje
  

ZDRAVLJE nije samo nepostojanje bolesti, to je dobro raspoloženje, nepostojanje umora, pozitivna reakcija na okolinu, radna sposobnost i optimizam, blagonaklonost i želja za delovanjem.

Boris Aronovič

Narodnu poslovicu “Zdravlje na usta ulazi”, potvrdili su medicina i nauka o ishrani. Primarni uticaj na zdravlje čoveka ima raznovrsna i izbalansirana ishrana. Ljudskom organizmu svakodnevno su potrebni vitamini, mikro i makro elementi (minerali), biljna vlakna, i različiti fitoelementi pored vode, ugljenih hidrata, belančevina i masti. Svaki od ovih elemenata (nutrijenata) ima višestruku ulogu u našem organizmu.

 

korpa vitamina_vision-srbija


Decenijska intenzivna poljoprivreda osiromašila je zemljište, tako da poljoprivredni proizvodi (prevashodno voće, povrće i žitarice) sadrže sve manje vitamina i minerala. Naš organizam svakodnevno oskudeva u vitalnim elementma koji se ishranom ne unose u potrebnoj meri. Ovi nedostaci uz sadejstvu sa drugim zdravstvenim rizicima vremenom dovode do narušavanja zdravlja i bolesti.

 

Preporučene dnevne doze vitamina i minerala – RDA (Recommended Dietary Allowance)

 

Nezavisna istraživanja sprovedena u SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji i drugim državama pokazuju da je sadržaj vitamina i minerala u voću i povrću znatno opao u poslednjih nekoliko decenija. Donja tabela pokazuje sadržaj pojedinih nutrijenata (kalcijuma, gvožđa i vitamina) u brokoliju i krompiru u Kanadi između 1951. i 1999. godine.


93 g svežeg brokolija

God.

Ca

(mg)

Fe

(mg)

Vit. A

(I.U.)

Vit.C

(mg)

Vit. B1 (mg)

Vit. B2

(mg)

Vit. B3

(mg)

1951.

130.00

1,30

3500

104,0

0,10

0,21

1,10

1972.

87,78

0,78

2500

90,0

0,09

0,20

0,78

1999.

48,30

0,86

1542

93,5

0,06

0,12

1,07

Promena

(%)

-62,85

-33,85

-55,94

-10,10

-40,00

-42,86

-2,73

 

136 g oljuštenog krompira pre kuvanja

God.

Ca

(mg)

Fe

(mg)

Vit. A

(I.U.)

Vit.C

(mg)

Vit. B1 (mg)

Vit. B2

(mg)

Vit. B3

(mg)

1951.

11,00

0,70

20,00

17,00

0,11

0,04

1,20

1972.

5,74

0,49

0,00

16,39

0,09

0,03

1,15

1999.

7,97

0,30

0,00

7,25

0,09

0,02

1,74

Promena

(%)

-27,55

-57,14

-100

-57,35

-18,18

-50,00

45