SUPLEMENTI SA VIZIJOM

Vision – Antiox classic

Vision Antiox classic  –  Stop slobodnim radikalima

Preparat Antiox classic je biološki aktivan dodatak ishrani – suplement koji je dodatni izvor najjačih prirodnih antioksidanata, fitoelemenata, vitamina C i E, beta-karotina i mikroelemenata cinka i selena. Svojom moćnom aktioksidativnom formulom stiti organizam od pogubnog dejstva slobodnih radikala, uzročnika oštećenja ćelija i starenja organizma.

Osobine suplementa Antiox classic

  • Normalizuje funkcije imunog sistema
  • Ima antioksidantni efekat
  • Štiti ćelije od dejstva slobodnih radikala
  • Omogućava regeneraciju ćelija
  • Sprečava procese preranog starenja ćelija
  • Blagotvorno deluje na kardiovaskularni sistem
  • Jača kapilare, vene i arterije
  • Pospešuje cirkulaciju
  • Smanjuje negativna dejstva UV ­zraka i radijacije
  • Pomaže u borbi protiv stresa i umora
  • Ubrzava oporavak kod gripa i prehlada
  • Prirodni je onkoprotektor

Sastav

Sadržaj jedne kapsule Antiox classic:

Ekstrakt komine grožđa (Vitis vinifera) 150 mg
Exstrat lista ginkgo biloba (Ginkgo biloba) 26,5 mg
Ekstrakt ploda acerole (Malpighia glabra) – sadrži 25% vitamina C 260 mg
Beta-karotin 5 mg
Vitamin E (D-α-tokoferol) 10 mg
Cink (u obliku cink-pikolinata) 15 mg
Selen (u obliku L- Selenometionina) 50 μg

Delovanje

Antiox classic svojim efikasnim prirodnim antioksidantima neutrališe slobodne radikale, sprečava stvaranje slobodnih radikala i razvoj opasnih reakcija koje oni izazivaju. To snaži zaštitna svojstva ćelija, jača imuni sistem i sprečava prevremeno starenje organizma. Vitamini C i E i mikroelemenati u sadejstvu sa drugim komponentama povećavaju tolerancije organizma na stres. Antiox+ se posebno preporučuje ljudima koji žive i rade u lošim ekološkim uslovima.

Ekstrakt komine grožđa dobija se od koštice i kožice grožđa. Glavne aktivne materije ekstrakta su flavonoidi (proantocijanidini ili leukoantocijanidini), a takođe i visokoefektivni antioksidant – rezveratrol. Ekstrakt komine grožđa pored snažne antioksidantne reakcije preventivno deluje na kardiovaskularne bolesti i poboljšava mikrocirkulaciju.

Ekstrakt lišća ginko biloba sadrži biоlоški аktivne kоmpоnеnte (flаvоnоide, tеrpеnоide i dr.) Zаhvаljuјući njima ginkо bilоbа imа mnоgоstruk uticај nа оrgаnizаm čоvеkа: аktivirа pеrifеrni krvоtоk, pоvеćаvа snadbevenost kisеоnikоm tkivа i оrgаne, imа аntiоksidаntnо dејstvо, оmоgućuје оdržаvаnjе nоrmаlnоg krvnоg pritiskа, sprеčаvа оbrаzоvаnjе trоmbоvа, ubrzаvа rеgеnеrаtivnе prоcеsе u mоzgu pоslе mоždаnоg udаrа, оmоgućuје bоlju kоncеntrаciјu i pаmćеnjе.

Acerola – (malpigija, barbadoska višnja, tropska višnja, portorikanska trešnja) je voće sa najvećim sadržajem vitamina C. Sadrži 30 puta veću koncentraciju vitamina C od limuna. Vitamin C, kao i vitamin E spada u najjače antioksidante.

Beta-karoten kоristi оrgаnizаm čоvеkа zа sintеzu vitаminа А, kојi imа аntiоksidаntnа svојstvа, pоmаžе оdržаvаnjе nоrmаlnоg stаnjа sluzоkоžе unutrаšnjih оrgаnа, pоmаžе pоdizаnjе imunitеtа, pоbоljšаvа funkciјu оrgаnа vidа, оmоgućuје izrаdu pоlnih hоrmоnа, оbеzbеđuје prаvilаn rаzvој plоdа.

Mikroelement (oligoelement) Sеlеn imа izrаžеnа аntiоksidаntnа svојstvа. Njegоvа аktivnоst sе pоvеćаvа u prisustvu vitаminа Е. Оsnоvnа funkciја tоg mikrоеlеmеntа је uspоrаvаnjе prоcеsа оksidаciје lipidа. Оsim tоgа, sеlеn stimulišе оbrаzоvаnjе аntitеlа i blоkirа tоksičnе еfеktе tеških mеtаlа. Istrаživаnjimа је utvrđеnо, dа u rејоnimа gdе је nеdоvоljnа upоtrеbа sеlеnа dоlаzi dо pоrаstа brоја infеktivnih, kаrdiоvаskulаrnih i оnkоlоških bоlеsti.

Cink  učеstvuје u rаzličitim funkciјаmа оrgаnizmа: pоvеćаvа zаštitnu spоsоbnоst imunоg sistеmа; nеоphodan je zа nоrmаlаn rаst i rеgеnеrаciјu ćеliја; pоjačava čulа ukusа i mirisа. Cink imа pоzitivаn uticај i nа еndоkrini sistеm čоvеkа, rеgulišе funkciјu hipоfizе, pоlnih žlеzdа i pаnkrеаsа.

Redovna  upotreba Antiox classic smanjenje rizike od pojava:

  • kardiovaskularnih oboljenja (ateroskleroza, ishemijska bolest srca, infarkt miokarda, hipertonija i dr.)
  • cerebralnih bolesti i problema (slabo pamćenje i koncentracija, šum u ušima i dr.)
  • endokrinih patologija (dijabetes, poremećena funkcija štitne i polnih žlezda i dr.)
  • bolesti organa za varenje
  • patoloških stanja vezanih za pojačano zgrušavanje krvi i smanjenu propustljivost perifernih krvnih sudova
  • bolesti organa vida (retinopatija, sklerotične izmene krvnih sudova očnog dna i dr.)
  • ORL patologija (pogoršanje sluha, staračka gluvoća i dr.)
  • vazovegetativnih smetnji usled klimakteričkog sindroma
  • alergijskih bolesti (koprivnjača, polenska groznica, vazomotorni rinitis i dr.)
  • kožnih oboljenja (neurodermitis, eksudativna dijateza i dr.)
  • onkoloških bolesti

Ne preporučuje se: osobama koje ne podnose pojedine komponente proizvoda, trudnicama i dojiljama.

Način primene: za odrasle – 1 kapsula dnevno za vreme jela.

Oblik pakovanja: 60 kapsula od 690 mg u plastičnoj bočici.

Način čuvanja: čuvati na sobnoj temperaturi (do 25 0C), na suvom mestu, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godine.