Saradnja sa svetskom zdravstvenom organizacijom

 

Svetska Zdravstvena Organizacija, SZO (World Health Organization, WHO) je posebna organizacija u okviru Ujedinjenih nacija, sa sedištem u Ženevi, koja se bavi koordinacijom zdravstvene zaštite i praćenja stanja zdravlja svetske populacije. Svetska Zdravstvena Organizacija ima vodeću ulogu za rešavanje globalnih zdravstvenih problema, uspostavljanju programa istraživanja, definisanju normi i standarda, pružanju tehničke podrške zemljama, članicama UN i praćenju zdravstvene situacije i trendova.

"U centru naše pažnje treba uvek da se nalaze ugrožene i nezaštićene grupe stanovništva."

 

                   Dr. Margaret Ceng,

                   Generalni direktor SZO

Kompanija Vision International People Group zajedno sa Institutom za ishranu, Ministarstvom za zdravstvenu zaštiu i socijalni razvoj RF, Federalnom službom za nadzor i zaštitu prava potrošača, Ruskom akademijom medicinskih nauka, Ruskom akademijom nauka i Sociološkim institutom, sprovela je ispitivanja faktičkog stanja kvaliteta ishrane i kvaliteta života stanovnika Rusije. Svetska Zdravstvena Organizacija visoko je ocenila nivo sprovedenih istraživanja i dala je pravo korišćenja svoga imena na svojevrsnom upitniku "Kvalitet života i ishrane stanovništva Rusije", koji je razvila Kompanija Vision I.P.G.

Svetska Zdravstvena Organizacija i Kompanija Vision International People Group su se sporazumele da nastave saradnju na proučavanju kvaliteta ishrane, zdravlja i života, kako u Rusiji, tako i u državama ZND i azijskim zemljama.

Majkl Pauer, Profesor edimburškog univerziteta     Ekspert Svetske Zdravstvene Organizacije


"Sada zajedno sa Kompanijom Vision International People Group i njenim predsednikom, Dmitrijom Burjakom, mi planiramo novo, interesantno istraživanje, koje će se sprovoditi u Rusiji, ZND i zemljama Azije, tokom koga će se izučiti međusobni uticaj više navedenih faktora. Na osnovu intstrumenata razvijenih za populaciona istraživanja u Rusiji, za nova istraživanja mi razvijamo nove intsrumente koji će biti kratki i udobni za istraživanje. Mi smo veoma zainteresovani za to da svaki distributer Vision International People Group bude učesnik budućih istraživanja. Vaše učešće će nam omogućiti da proučimo i ocenimo uticaj biološki aktivnih dodataka ishrani na zdravlje i kvalitet života. "U novom istraživanju mi ćemo izučavati kako biološki aktivni dodaci ishrani kompanije Vision International People Group pomažu u popravljanju vašeg zdravlja i povećanju kvaliteta vašeg života".

U okviru saradnje SZO i kompanije Vision I.P.G., rukovodstvo kompanije je donelo odluku da u projektu istraživanja kvaliteta života učestvuju njeni nezavisni distributeri. Dokument koji potvrđuje učešće nezavisnog distributera u projektu je Sertifikat koji se dobija na ime i važi godinu dana.
 
Tekst Sertifikata glasi:
"Ovim se potvrđuje da je (ime i prezime nezavisnog distributera) zvanično opunomoćen od strane kompanije Vision International People Group u sprovođenju istraživanja stanja zdravlja i kvaliteta života, odobrenim od strane Svetske Zdravstvene  Organizacije u skladu sa Sporazumom potpisanim 31. marta 2010.godine između Vision I.P.G. i SZO."
Nezavisni distributer kompanije Vision koji je nosilac sertifikata koji potvrđuje učešće u zajedničkom Programu, ima pravo da propagira filozofiju kompanije Vision I.P.G., nudi proizvode kompanije, a takođe sakuplja informacije u okviru uslova Programa.
U septembru 2011.godine planira se izdavanje specijalnog žetona "Policajac zdravlja" i jedinstvenih instrumenata za sprovođenje istraživanja kvaliteta života stanovništva.

 

Home | Kompanija I.P.G. | Saradnja sa SZO