Klinička ispitivanja

Na ovoj strani možete naći kratak pregled kliničkih ispitivanja biološki aktivnih dodataka ishrani (BAD) kompanije Vision, koja su sprovedena na renomiranim naučno-medicinskim institucijama u Moskvi i Sankt Peterburgu.


Sva klinička ispitivanja biološki aktivnih dodataka ishrani kompanije Vision su rađena po metodologiji predviđenoj za lekove. Ispitivanja su vršena sa ciljem utvrđivanja uticaja BAD Vision (kao dopunske terapije) na pojedine bolesti. Prilikom svih kliničkih ispitivanja pacijenti su deljeni u osnovne grupe (čiji su članovi uz klasičnu medicinsku terapiju dobijala i BAD Vision) i kontrolne grupe (čiji su članovi dobijali samo klasičnu medicnsku terapiju). U ispitivanjima se koristio dvostruki slepi placebo-kontrolni metod (niti pacijenti niti medicinsko osoblje koje je neposredno bilo u kontaktu sa pacijentima nisu znali ko prima ispitivane preparate a ko placebo kapsule). Svako ispitivanje je trajalo 4 nedelje. Na kraju su vršena sravnjivanja dobijenih rezultata iz osnovnih i kontrolnih grupa pacijenata.


Rezultati kliničkih ispitivanja preparata linije Classic Hit


Rezultati kliničkih ispitivanja preparata linije Direct Hit