Biološki aktivni dodaci ishrani
Biološki aktivni dodaci ishrani (dijetetski suplementi),  kompanije Vision, su proizvodi koji nastaju putem visokotehnološke obrade prirodnih biljnih sirovina.
U njihovom sastavu, pored prirodnih vitamina i minerala, ulaze i fitokomponente.
Te komponente predstavljaju biološki aktivne materije poznatih lekovitih biljaka iz svih regiona sveta.
Sve komponente Biološki aktivnih dodataka ishrani su isključivo prirodnog, biljnog porekla, što ih čini vrednim i aktivnim, a njihov sastav je zasnovan na naučnoj osnovi u cilju izgradnje harmonične, optimalne ishrane čoveka u zavisnosti od njegovih individualnih potreba.

ZAŠTO VISION BIOLOŠKI AKTIVNI DODACI ISHRANI (BAD)?   
  • Potpuno su prirodni        
  • Lekovito bilje se sakuplja sa 75  ekoloških  lokacija  širom sveta
  • Jedinstveni, naučno i praktično verifikovani sastav komponenata
  • Dobijaju se sofisticiranom tehnologijom vakuumskog kriodrobljenja  (očuva se 97% aktivnih sastojaka)
  • Klinički ispitani u renomiranim institucijama Ruske Federacije  
  • GMP i ISO 22000 sertifikat za proizvodni ciklus
  • IZUZETNI REZULTATI PRIMENE 
Vision biološki aktivni dodaci ishrani po usmerenosti delovanja, razvrstani su u sledeće kategorije:

Classic Hit

 

Direct Hit

 

Family Hit

 

KG-Off (BAD za mršavljenje)

 

Novi BAD-i (EasyLAX, Deecleance, LiveLon, HeparD, VenoStrong, OsteoSanum, DiReset, iCBerry, EnjoyNT, D i Guard nano, LCBalance, Granatin Q10)
Vision biološki aktivni dodaci ishrani nisu lekovi, već kompleks vitamina, minerala i lekovitog bilja kojima se obogaćuje naša svakodnavna ishrana u svim životnim dobima.

REDOVNIM UZIMANJEM VISION BIOLOŠKI AKTIVNIH DODATAKA
ISHRANI ZDRAV ORGANIZAM ČUVA ZDRAVLJE,
 A OBOLELI ORGANIZAM DOBIJA SNAŽNU PODRŠKU DA ZAJEDNO
SA TERAPIJOM KLASIČNE MEDICINE, USPOSTAVI RAVNOTEŽU,
UMANJI SIMPTOME I KONAČNO POVRATI ZDRAVLJE!
Prirodno poreklo Vision biološko aktivnih dodataka ishrani

Flora zemlje je ogromno, nepresušno skladište lekovitih materija. Koristeći se obimnim naučnim resursima, kompanija Vision International People Group sprovodi regularnu proveru ekološkog stanja delova zemljine kugle, koji su najpovoljniji za razvoj lekovitog bilja, a koji ulaze u sastav Vision proizvoda.Specijalisti mere parametre kao što su: stepen razređenosti vazduha, visina tačke rasta biljaka iznad nivoa mora, srednja godišnja temperatura, vlažnost, intenzivnost ultravioletnog zračenja, orjentacija mesta rasta u odnosu na strane sveta, ruža vetrova itd.
Na osnovu sakupljenih podataka sastavljaju se ekološki pasoši regiona. Upravo  od momenta kada određeni region dobije ekološki pasoš, počinje istorija stvaranja svake kapsule, svakog Vision proizvoda.
Lekovito bilje se sakuplja samo u određenom vremenskom periodu tokom godine, jer sezona u datom slučaju predstavlja odlučujući faktor očuvanja blagotvornih sokova trava. Zatim se lekovito bilje stavlja u specijalne «eko-transportere» i odvozi u fabriku. Jedinstvena tehnologija kriodrobljenjaOvom tehnologijom se sačuva 95-97% aktivnih materija lekovitog bilja, dok se klasičnim tehnologijama ekstrakcije (termo ekstrakcija i hladno presovanje sačuva 35-60% aktivnih materija). U čaju se sačuva 8-15% i to samo termostabilnih biljnih komponenata. («criyogringing» — drobljenje sirovine u sredini niske temperature -196°C u atmosferi gasa azota), koja se koristi prilikom proizvodnje Vision biološki aktivnih dodataka ishrani, omogućava očuvanje korisnih svojstava lekovitog bilja i ne uništava blagotvorne komponente.
Zahvaljujući savremenoj nauci i tehnologijama, iz lekovitog bilja se izdvajaju one biološki aktivne komponente, koje obezbeđuju upravo ciljani efekat. One se u biološki aktivnim dodacima (BAD) koriste u čistom, nepromenjenom obliku što ih čini vrednim, aktivnim i lekovitim za čovekov organizam.

Kvalitet proizvoda
Vision biološki aktivni dodaci ishrani (BAD) i kozmetička sredstva se proizvode u uslovima koji potpuno odgovaraju normama standarda GMP i ISO 22000. Norme GMP (Good Manufacturing Practice) predstavljaju pravila proizvodnje farmaceutskih proizvoda razrađenih u SAD. Prema ovim pravilima, svaki proizvođač farmaceutskih preparata mora obezbediti ispunjenje sledećih uslova: visoki kvalitet sirovina i polaznih materijala, korišćenje modernih tehnologija, dobro planiranje proizvodnih zadataka i najnaprednija tehnološka oprema, visoka kvalifikacija zaposlenog osoblja. Osim toga, svi Vision proizvodi pre nego što stignu do porošača, u više navrata prolaze kroz brojna laboratijska i klinička ispitivanja.