KG-Off Pririodno mršavljenje
Kompanija Vision International People Group predstavlja revolucionarni program za korekciju telesne težine: KG-Off.
Da bi se odredilo da li treba preduzimati mere za korekciju težine, koristi se formula za izračunavanje Indeksa Telesne Težine - ITT (Body Mass Index-MBI). Indeks Telesne Težine je veličina koja pokazuje odnos čovekove visine i težine. ITT se izračunava po sledećoj formuli:
                                                            ITT = m/h2
m - masa tela (težina) izražena u kilogramima, h - visina tela izražena u metrima (npr. 175cm=1,75m). Dakle, potrebno je podeliti težinu u kilogramima sa kvadratom visine izražene u metrima. Donja tabela pokazuje korelaciju Indeksa Telesne Težine i stepena uhranjenosti.

ITT (BMI)
Stepen uhranjenosti
< 18.5 Neuhranjenost
18.5 - 25 Normalna uhranjenost
25 - 30 Prekomerna uhranjenost
30 - 35 Gojaznost I stepena
35 - 40 Gojaznost II stepena
> 40
Gojaznost III stepena
Napomena: Indeks Telesne Težine je prvenstveno statističko oruđe, namenjeno proučavanju društvenog zdravlja, koje omogućava istraživanje i poređenje medicinskih podataka u kojima su zabeleženi visina i težina subjekta - kako bi se procenio rizik po zdravlje u odnosu na uhranjenost stanovništva. Odnosi se na odrasle osobe preko 20 godina starosti.

         AKO VAŠ INDEKS TELESNE TEŽINE PRELAZI NORMU (18,5-25)

         OBRATITE PAŽNJU NA LINIJU PROIZVODA KOMPANIJE VISION

                                  KG-OFF PRIRODNO MRŠAVLJENJE.
U ponudi su proizvodi linije dijetetskih dodataka ishrani KG-Off: Fat Absorber (blokiranje masnoće) i SupreFiber (kontrola apetita). Svaki je zasebno efikasan, ali zajedno ova sredstva - preparati za mršavljenje daju najbolje rezultate za ljude koji imaju višak kilograma i žele da kontrolišu svoju telesnu težinu, a teško im pada da se drže strogih dijeta. Njihova upotreba omogućava organizmu da se bez stresa (fizičkog i psihičkog), postigne prirodno i brzo mršavljenje, a vaše telo izgleda onako kako želite.
Često je gojaznost , naročito II i III stepena, povezana sa drugim disfunkcionalnostima organizma (npr. poremećen metabolizam), pa se preporučuje da se u određenom trenutku u tretman uključe i biološki aktivni dodaci ishrani kompanije Vision i time stekene odlično zdravlje i dug život.
                    
                   SupreFiber                                                  Fat Absorber                                    
supre_fiber200 fat absorber

 

Home | Vision proizvodi | KG-Off Prirodno mršavljenje