Popijena Mega zaštita od "svega" (Mega)

 

Organizam se sastoji iz približno 1013 ćelija. Ćelija ima ulogu elementarne strukturno-funkcionalne i genetičke jedinice. Ona obezbeđuje razmenu materija, naslednost i promenljivost, obezbeđujući osnovu životnih procesa.

Životni procesi ćelija, kao jedinica biološke aktivnosti, predstavljaju sveukupnost povezanih, usklađenih u vremenu i prostoru metaboličkih procesa. Oni imaju tri toka: informacioni, energetski i tok materije. Zahvaljujući toku informacija ćelija koristi mnogovekovno evoluciono iskustvo, stvara živ sistem, čuva ga i podržava u vremenu i bez obzira na promenu okoline, predaje ga nizu pokolenja. U toku informacija učestvuje niz ćelijskih struktura, ali osnovnu ulogu ima ćelijsko jedro, koje sadrži DNK hromozom. Centralna uloga u formiranju toka energije kod čoveka je pripala disanju. U procesu te razmene dolazi do cepanja glukoze, masnih kiselina, aminokiselina i sinteze energijom bogatih jedinjenja ATF koja koristi organizam u raznim životnim procesima. Disajni proces stvara vodeće zvono toka materija, koje objedinjuje metaboličke puteve cepanja i sinteze ugljenih hidrata, belančevina, masti, nukleinskih kiselina.

Neprekidinost toka informacija, energije i materije je neophodan uslov postojanja ćelija kao živih sistema. Univerzalne biološke strukture koje obezbeđuju prostornu usklađenost i integraciju procesa su ćelijske membrane. U skladu sa savremenim naučnim podacima, one su bimolekularni sloj lipida sa ugrađenim ili adsorbovanim molekulima belančevina. Važne komponente lipida ćelijskih membrana su polinezasićene masne kiseline. One se ne sintetizuju u organizmu čoveka i nezamenjivi (esencijalni) su faktori hrane. Zbog toga je drugi naziv za polinezasićene kiseline – esencijalne masne kiseline. Njihovo unošenje u organizam čoveka sauobičajenim načinom ishrane je u većini slučajeva nedovoljno. Da se dopuni taj deficit pomaže Vision BAD «Mega» koji sadrži riblje (lososovo) ulje (EPA/DHAmasne kiseline), ulje jagorčevine (OleumPrimulae) prirodne izvore PNMK (polinezasićene masne kiseline), a takođe vitamin E – važni antioksidant lipida biomembrana.

Teško je oceniti ulogu PNMK u organizmu čoveka. Kao strukturna komponenta ćelijskih membrana oniučestvuju u realizaciji mnogih biohemijskih reakcija, uključujući i formiranje adaptacionih procesa. Obezbeđujući dovoljan unos PNMK sa ishranom, utičemo na životne procese na nivou ćelija.

Danas se izdvajaju dve porodice esencijalnih masnih kiselina: Ω-6 i Ω-3, koje imaju specifične osobenosti biološkog dejstva. Menjajući sastav esencijalnih masnih kiselina u lipidima membrana,moguće je regulisati njihovu propustljivost, elastičnost, čvrstinu, veze sa fermentima i receptorima, koji primaju signale različitih biološki aktivnih jedinjenja, uključujući i hormone, i što je posebno važno sintezu takozvanih eukozanoida (prostaglandina, tromboksana, leukotriena). Te materije se nazivaju tkivni hormoni i sintetizuju se baš iz esenci-jalnih masnih kiselina. Njihova regulatorna usmerenost kao medijatora reakcija metabolizma zavisi od klase esencijalnih masnih kiselina: omega-6 i omega-3.

118x200_mega_enObavezni uslov da ishrana čoveka bude kvalitetna je prisustvo u njegovoj ishrani esencijalnih masnih kiselina obe klase. Komponente koje ulaze u sastav BAD «Mega» obezbeđuju dopunsko unošenje tih, za organizam neophodnih PNMK: omega-6 (linoleva i γ-linoleva kiselina ulja jagorčevine) i omega-3 (eukozapentaenska (EPA) i dohozaheksaenska (DHA) kiselina ribljeg ulja). Obezbeđenost ishrane esencijalnim masnim kiselinama, dovodi do normalizacije razmene materija, povećava aktivnost antioksidantnih sistema, pojačavaefektivnost reparativnih procesa, stimuliše sistem imune zaštite.

Njihova uloga i aktivnost je tako visoka, da su se poslednjih godina počeli odnositi ka njima kao prema vitaminima i nazvali su esencijalne masne kiseline: - vitamin F.
Preporučen odnos PNMK u ishrani zdravog čoveka je 10:1, a u dijetama – od 3:1 do 5:1. Taj odnos PNMK vodi ka optimizaciji metaboličkih procesa.
U većini slučajeva, navedeni odnosi nisi ispunjeni, zbog katastrofalnog deficita u našoj ishrani esencijalne masne kiseline omega-3.

Glavni izvor PNMK omega-3 – to je laneno ulje, uljе morskih životinja i riba hladnih severnih mora. Istraživanjima fiziolog O. Krouf, dobitnik Nobelove nagrade za radove u profilaktici bolesti srca, uvideo je da u ishrani grenlandskih Eskima i drugih severnih naroda preovladava meso foke i kitova mast. Takvu ishranu, naučnik je nazvao «najmesožderskijom na zemlji», ali baš zahvaljujući visokom sadržaju u ribljem uljunezamenljivih PNMK – EPA i DHA, broj kariovaskularnih oboljenja kod eskima je najniži na svetu. Zato obogaćenje «evropske dijete» tim esencijalnim komponetama, takođe snižava rizik pojave bolesti kardiovaskularnog sistema, koji u razvijenim zemljama zauzimaju prvo mesto kao uzročnik smrtnosti.

Veće unošenje preko hrane deficitne PNMK klase omega-3, dovodi do sniženja povišenog arterijskog pritiska, sprečava obrazovanje trombova, ima protivupalno, protivalergijsko dejstvo, povećava otpornost organizma na infektivne bolesti. Njihovo unošenje u organizam u sastavu BAD «Mega» poboljašva reologijska svojstva krvi (što je posebno važno kod tromboflebita i tromboza, za profilaktiku infarkta), ima blagotvorno dejstvo kod kardiovaskularne patologije, upalnih bolesti, bronhijalne astme, imunodeficitnih stanja.
Zahvaljujući širokom spektru dejstva PNMK klase omega-3 se aktivno koriste u visokospecijalizovanim organima i tkivima: u membranama ćelija očnog aparata, u kori velikog mozga. One imaju važnu ulogu u predaji nervnog impulsa, neophodnog za normalizaciju psihoemocijalnog stanja i procesa pameti. PNMK klase omega-3 učestvuju takođe u regulaciji rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem, uključujući nadbubrežne i polne žlezde, ulaze u srukturu membrana sprematozoida. Njihov deficit dovodi do širokih patoloških izmena u različitim organima, do zaostajanja u rastu i narušenja reproduktivne funkcije.
PNMK imaju vredna biološka svojstva, a zbog svoje strukture – dvojne veze one su lako dostupan supstrat za oksidacione procese. Da se izbegne njihovo uvlačenje u oksidacione reakcije u organizmu pomaže dovoljna količina antioksidanata, posobno vitamina E. On stabiliše strukturu membrana i sprečava ponovnu oksidaciju lipida. Uvođenje u ishranu dodatne količine PNMK treba da prati i povećanje unosa vitamina E, što je ostvareno u BAD «Mega». Čuvajući celinu čelijskih membrana i obezbeđujući optimalne uslove za funkcionisanje membranskih receptora i fermentnih struktura, taj vitamin rastvoriv u mastima, pomaže u realizaciji važnih procesa razmene.
Aktivno učešće u regulaciji razmene materija zajedno sa vitaminom E, uzimaju i drugi, u mastima rastvorivi vitamini BAD-a «MEGA» - vitamini A i D, koji se nalaze u ribljem ulju. Pošto imaju visoku biološku aktivnost, oni pojačavaju pozitivno dejstvo PNMK na rad kardiovaskularnog sistema, endokrinih žlezda, imaju onkoprotektorno dejstvo, povećavaju nespecifičnu rezistetnost organizma.


Mnogi problemi dezadaptacije organizma su uslovljeni deficitom esencijalnih biološki aktivnih materija,ukljući PNMK i vitamine. Tajna dobrog zdravlja je u obezbeđivanju organizmu dovoljnih količina tih nezamenljivih faktora ishrane. Biološki aktivan dodatak hrani «MEGA» sadrži neophodne komponente za uspešno rešenje tih ozbiljnih problema.


Home | Info | Arhiva tekstova | Popijena Mega zaštita od "svega" (Mega)