Formula za emocionalnu ravnotežu

 

Svako vreme nosi svoj ritam i forme i oni se protokom vremena sve više i više usložnјavaju. Posle euklidske geometrije, došla je geometrija Lobačevskog, klasičnu fiziku je uzdrmala Ajnštajnova teorija relativiteta, zahvaljujući Maleviču, Daliju, Pikasu, došlo je do prevrata u slikarstvu, džez je priznat za klasičnu muzičku formu. Mi kontaktiramo preko okeana u režimurealnog vremena posredstvom veštačkih satelita i već više ne mislimo da je to fantastično i iznenađujuće. Iznenađujemo se samo onda, kada odjednom osetimo umor i bolest. Samo tada počinјe traženјe čarobne formule uz pomoć koje se može dostići balans i steći duševna ravnoteža.

Razumljiva je i jasna želja čoveka da prati moderan ritam života, odnosno da bude savremen. Ritam života savremene radne žene koja teži usrehu u poslu, trudi se da posveti maksimalnu pažnјu kući, porodici, deci i pri tom da održi na potrebnom nivou svoje zdravlje i spoljni izgled, u većini slučajeva prevazilazi nјene snage. Osim toga, ubrzan stil života u velikom gradu, ekonomske teškoće, politička nestabilnost, agresivnodramatična predaja informacija i reklame, mogu da postanu prejaki «razdražitelji» za moždano-nervnu delatnost. Mnoge radne žene, navedene probleme dodatno komplikuju i desinhronizmom – stanјem koje je vezano za brz prelazak vremenskih zona, na premeštanјe s kontinenta na kontinent ili prosto poremećenim režimom rada i sna.

Sve to ne može da se ne odrazi na fizičko i psihičko stanјe žene. Kod jednih se radna aktivnost snižava u jesen i zimu, tada se češće pojavljuje osećanјe umora i pospanosti, druge stradaju od migrene krajem radne nedelje, treće osećaju gubitak snage krajem radnog dana. U takvim situacijama je dovoljna sitnica da se naruši stanјe psihoemocionalne ravnoteže. Kao rezultat se javlja i promena karaktera emocionalnog odgovora: šale se prihvataju ćutanјem, nestaje interes za bilo šta, a te male neprijatnosti koje ranije nisu zasluživale nikakvu pažnјu, dobijaju neprororcionalno veliki značaj.
Ta stanјa su poznata od davnina. U antičkoj Grčkoj, kao profilaktika se preroručivala gimnastika, a biblijski David je sprečavao napade gneva cara Samuila, sviranјem na harfi. Znameniti Avicena je pisao: «.... protiv suza i tuge koje nemaju uzrok u životu, neophodno je kao terapiju primeniti rad i pesmu». Srednјovekovni duhovni mislilac Toma Akvinski je učio da se «tuga leči pričom, prohladnim tušem i čašom vina».

Ako nešto u životu uporno ne polazi za rukom, ako se pojavljuju neobjašnјivi problemi sa zdravljem, znači – mora se obratiti za pomoć. Da bi obezbedili sebi stanјe fizičkog i psihičkog komofra, stvaralačku dugovečnost i radnu sposobnost, svakoj ženi je neophodno, pre svega, da normalizuje svoj način života, a takođe da koristi prirodne, biološki aktivne komplekse, koji podržavaju funkcionalnu aktivnost različitih sistema organizma pri visokom psihoemocionalnom opterećenјu. Baš takvo sredstvo je BAD Nortija, koja sadrži: kantarion, glog, astragal, a takođe vitamine B1, B6, B12 i mineralne komponente – magnezijum i jod.

           nortia_b
Savremena znanјa o lekovitosti kantariona ne bi iznenadila naše pretke. Tokom poslednјih dve i po hiljade godina, široko su ga koristili za razne probleme – od ujeda otrovnih zmija do stanјa umora i straha. Krajem 20 veka, biljka je stekla ponovo veliku popularnost. Pre svega, to je vezano s nјegovim antidepresivnim svojstvima, sposobnošću da reguliše funkcionisanјe CNS. Kantarion, takođe,ima blagotvoran uticaj na rad želudačno-crevnogtrakta, kardio-vaskularni, disajni i mokraćni sistem. Biljka ima i niz drugih korisnih svojstava, kao protivupalno, antiseptičko, regenerativno, spazmolitičko, kao i pri zaustavljanјu krvarenјa.
Glog u sastavu Nortije je zaštitnik kardio-vaskularnog sistema, vrši finu regulaciju u slučaju stresa i povećanog psihoemocionalnog opterećenјa. On ima kardiotoničko, hipotenzivno, antiaritmičko, umirujuće, antisklerotičko, antioksidantno,spazmolitičko, protiv-bolno, diuretičko dejstvo.
Astragal se od davnina primenјuje na Istoku za lečenјe raznih bolesti. Kineski specijalisti za trave su ga koristili kod «svih vidova iznurujućih bolesti». Danas ubrzan način života i obilje stresova, dovodi do sniženјa imuniteta i zbog toga organizam postaje neotporan na dejstvo štetnih faktora okoline. U takvim uslovima posebno je aktuelno korišćenјe astragala. Stimulišući funkciju limfocita (NK- i T ćelija) i omogućujući izradu interferona, on normalizuje rad imunog sistema i čini ga aktivnim i pri malim promenama spoljašnјih  aktora i unutrašnјe sredine organizma. Biljka ima opšte – jačajuće, mekohipotenzivno, kardiotoničko, diuretičko dejstvo, normalizuje funkciju nadbubrežnih žlezda, reguliše rad organa za varenјe.

Vitamini grure B (B1, B6, B12) BAD-a Nortija, imaju važnu ulogu u podržavanјu razmene materija ifunkcionisanјu CNS. Mineralne komronente BAD-a, su jedinstven kompleks sa vitaminima, imaju aktivan regulirajući uticaj na funkcije raznih organa i sistema organizma. Pošto ima sedativno dejstvo, magnezijum (posebno u saradnјi sa vitaminom B6), umanјuje osećaj straha i unutrašnјe napetosti. Unošenјe joda u organizam sprečava razvoj psihičke inertnosti, umora, ne dozvoljava sniženјemisaonih delatnosti, poboljšava koncentraciju, pažnјu i omogućuje stabilizaciju psihoemocionalnog stanјa.

Svaka žena preživljava, kako „svetle“, tako i „crne“ dane u svom životu. Duševna disharmonija, potištenost i uznemirenost, mogu da se pojave bez nekog vidljivog uzroka, kao odgovor na stres i svakodnevne životne teškoće. Da bi se obuzdale emocije koje izmiču kontroli, treba uložiti ozbiljan napor. Psihički procesi u nekom smislu podsećaju na procese varenјa. Kao što je hrana početni materijal za izgradnјu i normalno funkcionisanјe organizma, emocije su materijal za izgradnјu ličnosti. Za razliku od organa za varenјe, psiha nije sposobna da se oslobodi viška. I kao što čovek posle obilnog obroka nije više zainteresovan hranu, tako i psiha u određenom momentu ne može da se izbori sa prijemom nove «hrane» - gubi interes za život.
Korišćenјe BAD Nortija omogućuje svakoj ženi da savlada teškoće na svom putu i da otkrije u sebi novi životni potencijal. I mada tugu i žalost ponekad osećaju svi na svetu, neophodno je imati na umu, da pored nјih postoji ceo svet, koji čeka vaš povratak.

 

Home | Info | Arhiva tekstova | Formula za emocionalnu ravnotežu (Nortia)